160,505 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
20 Aug 10
40 Aug 9
30 Aug 7
30 Aug 6
20 Aug 4
10 Jul 29
10 Jul 28
30 Jul 27
20 Jul 21
20 Jul 15
20 Jul 14
10 Jul 12
25 Jul 11
0 Jul 9
10 Jul 8
20 Jul 7
20 Jul 3
20 Jul 2
20 Jul 1
10 Jun 30
20 Jun 29
10 Jun 28
10 Jun 27
10 Jun 25
10 Jun 24
20 Jun 22
10 Jun 18
10 Jun 15